Dr. Balla Katalin (1947-2005)

MTA doktor, dr. habil.
tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár

Gyászol az MTA SZTAKI kollektívája

Hosszantartó súlyos betegségben 2005. június 25-én, 58 éves korában elhunyt Balla Katalin matematikus, az Operációkutatás és Döntési Rendszerek Laboratórium tudományos főmunkatársa, aki már súlyos betegen emberfeletti erőt sugározva nemrég sikeresen megvédte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címért benyújtott disszertációját.

Balla Kati 1970-ben végzett a Moszkvai Állami Egyetemen, ahol matematikusi diplomát szerzett. Az egyetem után előbb ösztöndíjas gyakornokként, két évvel később már tudományos segédmunkatársként az intézetünk jogelődjének tekinthető MTA Számítástechnikai Központba került, így teljes életpályája intézetünkhöz kötötte.

Kutatómunkáját kezdettől fogva az önmagával szembeni igényes elvárás, igazi tudományos elkötelezettség jellemezte. 1974-től levelező aspiráns volt a Leningrádi Állami Egyetemen, ahol 1978-ban sikeres védés után a matematikai tudomány kandidátusa lett. Értékes tudományos munkája, eredményei vezetői feladatra is alkalmassá tették. 1980 és 1990 között a Matematikai fizika, majd a Matematikai szoftverek osztály vezetője volt. Vezetői tevékenységét segítette, hogy 1982-ben egyéves vezetői tanfolyamot végzett az MTA Kutatásszervezési Intézetében. Az intézeti szervezeti változások után 1992-ben lett az Operációkutatás és Döntési Rendszerek Laboratórium főmunkatársa. Itteni jelentős tudományos eredményei, publikációi alapozták meg az MTA doktori értekezését, amelyben az elméleti és gyakorlati szempontból is fontos differenciál-algebrai egyenletek egy részosztályára dolgozta ki az adjungált-elméletet. Ritka sikerű védése, meggyőző válaszai szívszorító körülmények között zajlottak, és ez az utolsó fellépése minden erőtartalékát igénybe vette. A fokozat megítélését sajnos már nem érhette meg.

A kutatómunka mellett céltudatosan vett részt az egyetemi oktatásban. Korábbi óraadói megbízásai után 1994-ben a BME-n docensi kinevezést kapott, 1996-ban habilitált. Oktatói tevékenységét mindvégig folytatta, többek között a Budapesti Corvinus Egyetemen, az utóbbi időben a Miskolci Egyetemen.
Tudományos és oktatói munkáját intézeti díjakkal és egyetemi elismerésekkel jutalmazták.

Emberi arculatát, magánéletét a valódi értékek iránti tisztelete, szerény, csendes, kicsit visszahúzódó magatartás jellemezte. Ez a csendes szerénység azonban soha sem akadályozta meg abban, hogy saját értékei, világképe, az általa helyesnek tartott irányok és célok mellett határozottan és következetesen kiálljon - ebben erős egyéniség volt. Széleskörű szakmai tudására mindig támaszkodhattak kollegái. Önzetlenül segített tudományos vagy fejlesztési munkák során felmerült szakmai kérdésekben.

Közvetlen munkatársait, mindazokat akik ismerték, szerették mélységesen megrendítette az az egyenlőtlen küzdelem, amelyet az elhatalmasodó kórral vívott. Most valamennyien őszintén gyászoljuk elhunyt munkatársunkat.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK
 
Név
  DR. BALLA KATALIN
Állampolgárság
magyar
Születési idő
1947. május 28.
(FŐ)MUNKAHELY
Időtartam 1972-2005
Munkáltató neve és címe Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete (MTA SZTAKI)
1111 Budapest, Kende utca 13-17.
Tevékenység típusa, ágazat Kutatás
Foglalkozás, beosztás matematikus, 1980-2005 tudományos főmunkatárs, 1973-1980 tudományos munkatárs, 1972-73 tudományos segédmunkatárs
  Főbb tevékenységek és feladatkörök
matematikai kutatások és alkalmazások, 1986-90 Matematikai Szoftverek Osztály vezetője, 1980-85 Matematikai Fizika Osztály vezetője
(RÉSZ)MUNKAHELY
Időtartam 2002-2005
Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem
Tevékenység típusa, ágazat oktatás, kutatás
Foglalkozás, beosztás matematikus, egyetemi tanár
Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás, matematikai kutatások és alkalmazások
ELŐZŐ MUNKAHELYEK
Időtartam 1970-72 
Munkáltató neve és címe Magyar Tudományos Akadémia
Tevékenység típusa, ágazat kutatás
Foglalkozás, beosztás matematikus, ösztöndíjas gyakornok
Főbb tevékenységek és feladatkörök matematikai kutatások és alkalmazások
TANULMÁNYOK, FOKOZATOK
Fokozat Ph.D., BME Alkalmazott Matematikai Doktori Tanács - 1995
Fokozat természettudományok doktora, ELTE -1979
 
Időtartam 1974-78
Oktatást/képzést nyújtó szervezet
neve és típusa
Szovjet Tudományos Akadémia Számítóközpontja (kutatóintézet) - Magyar Tudományos Minősítő Bizottság
Érintett főbb tárgyak/készségek matematika
Elnyert képesítés megnevezése matematikai tudomány kandidátusa 
 
Időtartam 1965-1970
Oktatást/képzést nyújtó szervezet
   neve és típusa
Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem
Mechanikai Matematikai Fakultása
Érintett főbb tárgyak/készségek matematika
Elnyert képesítés megnevezése okleveles matematikus
CÍMEK, DÍJAK 
MTA doktora 2005
Egyetemi magántanár 1997 - BME
Habilitált doktor 1996 - BME Alkalmazott Matematika Habilitációs Bizottsága
Egyetemi docens 1994 - BME
 
Intézeti Ifjúsági Díj 1973 - SZTAKI
Intézeti Díj 1996, 1999 - SZTAKI
Intézeti Publikációs Díj 1997 - SZTAKI
FŐ KUTATÁSI TERÜLETEK
Numerikus módszerek
 
Közönséges differenciálegyenletek
Megjelent tudományos dolgozatok száma kb. negyven,
Differenciál-algebrai egyenletek
néhány kivétellel idegen nyelvű (orosz, angol).
Differenciaegyenletek
TUDOMÁNYOS ALKALMAZÁSOK
Vízszivárgás és vízszennyeződés modellezése 1980, 1998-2000
Vázszerkezet számítások 1980
Kőolajkutatáshoz kapcsolódó feladatok 1987-91
Elméleti fizikai alkalmazások, magfizika 1973-76,1995-99
Numerikus programkönyvtár fejlesztések
1970-75
EGYÉB OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
BKÁE - MTA SZTAKI-ba kihelyezett
Gazdasági Döntések Tanszék, előadó
1996-2005 
ELTETTK óraadó előadó
1991-92 
BME Gépészkari Matematika Tanszék,
félállású docens/óraadó
1987-99 
1973-74 
ELTE PhD oktatás
1992-93 (3 félév)
BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK
BME Alkalmazott Matematika
Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács
tag, 1999-2005
ELTE Alkalmazott Matematikai
Doktori Iskola
alapító tag
külső tag 
külső tag
ELTE Alkalmazott Matematika
Államvizsgabizottság
tag, 2002-2005
tag, 2004-2005
Alkalmazott Matematikai Lapok
szerkesztőbizottság
külső tag, 80-as évek és 2004-2005
szerkesztőbizottsági tag
NYELVISMERET
Magyar 
anyanyelv
Orosz
orosz egyetemi végzettség
Angol
felsőfokú nyelvvizsga
Német
középfokú nyelvvizsga
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Több mint ötven független dolgozatban
hivatkozás a publikációkra
Referálás a Mathematical Reviews (1982-1992) és
a Zentralblatt (1979-83) számára
Lektorálás hazai és külföldi folyóiratok számára
Minősítéssel kapcsolatos eljárásokban
alkalmi bizottsági tag, illetve bíráló
Alkalmanként tudományos pályázatok bírálója
HOSSZABB ÉS/VAGY RENDSZERES
KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK,
KONFERENCIÁK

 

 

1991-2003, évente 8-10 nap 
1987. 1 hónap 
1980-1991. összesen kb. 3 hónap
SZUTA/OTA Számítóközpont 
1979-1994 összesen kb. 4 hónap 
SZUTA Számítóközpont, Moszkva
1974-78 összesen 6 hónap levelező aspirantúra, 
Részvétel több mint 30 külföldi és
kb. 20 hazai nemzetközi konferencián,
7 alkalommal szervezőbizottsági tag,
kb. 15 alkalommal meghívott előadó
TÁRSULATI TAGSÁGOK
 
1970-2005
1993-2005
1992-2005
PUBLIKÁCIÓS LISTA

Balla Katalin

 1. Balla K.: Kétszeresen fokozatos közelítés. MTA SZTAKI Közlemények. Vol. 10 pp.25-27 (1973) (Angol és orosz nyelvű összefoglalóval)
 2. Balla K.: Juhász F. és Szepesvári I.: Parciális differenciálegyenletek task-könyvtár. MTA SZTAKI. CDC Felhasználói füzetek No. 9 (1975)
 3. Balla, K.: K raschetu jadernyh modelej metodom giperszfericheskih funkcij. MTA SZTAKI Közlemények. Vol. 17 pp.27-39 (1976) (Angol összefoglalóval)
 4. Balla, K.: Ob ocenke pogreshnosti zameny usloviya ogranichennosti reshenij dlya sistem linejnyh obyknovennyh differencial'nyh uravnenij s regulyarnoj osobennost'ju. Zhurnal Vychislitel'noj matematiki i matematicheskoj fiziki. Vol. 18(2) pp.370-378 (1978) Angol fordítás: (Pergamon) USSR Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics: On the error estimate of the replacement of boundedness condition of solutions for systems of linear ordinary differential equations with regular singularity
 5. Balla, K.: On the solution of certain singular boundary value problems. In: Proceedings of the Third Conference on Numerical Treatment of Ordinary Differential Equations. Berlin. Seminar-bericht No. 46. (ed.: R. März) pp.19-27 (1982)
 6. Balla, K.: On the replacement of the condition of boundedness for certain systems of linear ODE-s with regular singularity. In: "Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai, 22. Numerical Methods" Keszthely (1977). (ed.: P. Rózsa) North Holland Publishing Co., Amsterdam - Oxford - New York, pp.121-131 (1977)
 7. Balla, K.: K reseniyu singulyarnyh kraevyh zadach dlya nelinejnyh sistem obyknovennyh differencial'nyh uravnenij. Zhurnal Vychislitel'noj matematiki i matematicheskoj fiziki. Vol. 20(4) pp.909-922 (1980) Angol fordítás: Pergamon, in:USSR Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics: On the solution of singular boundary value problems for systems of nonlinear ordinary differential equations
 8. Balla, K.: On singular boundary value problems for systems of nonlinear ODE-s. In: "Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai, 30. Qualitative Theory of Differential Equations" Szeged 1979. North Holland Publishing Co., Amsterdam - Oxford - New York, pp.63-79 (1979)
 9. Balla, K.: On singular boundary value problems for second order ODE-s. MTA SZTAKI Közlemények Vol. 26 pp.9-15 (1982)
 10. Balla, K.: On the solution of a nonlinear field equation. GAMM-Tagung 1982. ZAMM. 63 Sonderheft. T314-316 (1983)
 11. Balla, K.: Ob ocenke pogresnoszti priblizsennogo resenija nekotoryh szinguljarnyh obyknovennyh differencial'nyh uravnenij. Zhurnal Vychislitel'noj matematiki i matematicheskoj fiziki Vol. 27(10) pp.1489-1503 (1987) Angol fordítás: Pergamon, in: USSR Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics: On the error estimate of approximate solution of some singular ordinary differential equations.
 12. Balla, K.: Error estimation for a class of singular, matrix differential equations of Riccati type. In: "Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai, 50. Numerical Methods" Miskolc, 1986. (ed.: D. Greenspan and P. Rózsa) North Holland Publishing Co., Amsterdam - Oxford - New York, pp.239-247 (1988)
 13. Balla, K.: Linear subspaces for linear DAEs of index 1. Int. Journal Computers and Mathematics with Applications Vol. 31(4/5) pp.81-86 (1996)
 14. Balla, K.: Boundary conditions and their transfer for differential-algebraic equations of index 1. Int. Journal Computers and Mathematics with Applications Vol. 31(10) pp.1-5 (1996)
 15. Balla, K.: On asymptotic behavior of solutions to some difference equations. In: Advances in Difference Equations. Proceedings of the 2nd Int. Conf. on Difference Equations, 1995 (eds: S. Elaydi, G. Ladas and I. Győri) Gordon and Breach Publs. pp.67-80 (1997)
 16. Balla, K.: Asymptotic behavior of certain Riccati equations. In: Advances in Difference Equations II. (ed: R.P. Agarwal) Special Issue. Int. Journal Computers and Mathematics with Applications Vol. 36(10-12) pp.243-250 (1998)
 17. Balla, K.: Characterization of solutions in the discretization of a parabolic equation on an inifinite strip. Int. Journal Computers and Mathematics with Applications Vol. 38(9/10) pp.101-106 (1999)
 18. Abramov, A.A., Balla, K. and Konyukhova, N.B.: Perenos granichnyh uslovij iz osobyh tochek dlya sistem obyknovennyh differencial'nyh uravnenij. Soobschenija po vychislitel'noj matematike. Moskva, VC AN SSSR p.64 (1981)
 19. Abramov, A.A., Konyukhova, N.B. and Balla, K.: Ustojchivye nachal'nye mnogoobraziya i singulyarnye kraevye zadachi dlya sistem obyknovennyh differencial'nyh uravnenij. In: Computational Mathematics. Banach Center Publications. Vol. 13. (ed.: A. Wakulicz) Warsaw, PWN - Polish Scientific Publrs. pp.319-351 (1984)
 20. Balla, K. and Vicsek, M.: On the reduction of Holt's problem to a finite interval. Numerische Mathematik Vol. 51 pp.291-302 (1987)
 21. Balla, K., Mayer, J. and Doleschall, S.: On the computation of multiphase equilibria. Journal of Engineering Optimization Vol. 15 pp.295-310 (1990)
 22. Balla, K., Guk, O.S. and Vicsek, M.: On the computation of Bessel function of first kind. Computing Vol. 50 pp.77-85 (1993)
 23. Abramov, A.A. and Balla, K.: O priblizhennyh reshenijah, osnovannyh na teoremah sravneniya dlya skalyarnyh i matrichnyh uravnenij Riccati na beskonechnom intervale. Zhurnal Vychislitel'noj matematiki i matematicheskoj fiziki Vol. 33(1) pp.35-51 (1993) Angol fordítás: Pergamon, in: Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics: On approximate solutions of scalar and matrix Riccati equations based on comparison theorems in an infinite interval.
 24. Abramov, A.A., Aslanyan, A.A. and Balla, K.: Sravnenie reshenij progonochnyh uravnenij pri perenose granichnyh uslovij iz beskonechnosti dlya gamiltonovyh linejnyh sistem. Zhurnal Vycsiszlitel'noj matematiki i matematicseskoj fiziki Vol. 35(12) pp.1808-1818 (1995) Angol fordítás: Pergamon, Comput. Math. Math. Phys Vol. 35 (1995), No. 12, 1453-1460 (1996) A comparison of the solutions of the sweep equations for the Hamiltonian linear systems, in the case where the boundary conditions are transferred from infinity.
 25. Balla, K., Benkő, J.M.: Diamagnetic Coulomb problem at high field strength. Numerical Analysis. Journal of Physics A. Vol. 29(21) pp.6747-6764 (1996)
 26. Balla, K. and März, R.: Transfer of boundary conditions for DAEs of index 1. SIAM J. of Numerical Analysis Vol. 33(6) pp.2318-2332 (1996)
 27. Balla, K. and Linh, V.H.: The simultaneous computation of Bessel functions of first and second kind. Int. Journal Computers and Mathematics with Applications Vol. 31(4/5) pp.87-97 (1996)
 28. Benkő, J. and Balla, K.: Transition probabilities for 1H in strong magnetic fields. In: "The hot Universe" (eds.: Koyama, K., Kitamoto, S., Itoh, M.) IAU Symp. 188. Dordrecht - Boston - London, Kluwer Academic Publishers pp.275-276 (1997)
 29. Agarwal, P. and Balla, K.: On Riccati's extended forms. Applicable Analysis Vol. 69, pp.133-147 (1998)
 30. Balla K., Kéri G., Németh E., Rapcsák T., Sági Z., Tóth T. és Verrasztó Z.: A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízminőségi modellezése többszempontú döntési módszerek felhasználásával. Szigma XXX. (4) pp.135-159 (1999)
 31. Balla, K. and März, R.: Linear differential algebraic equations of index 1 and their adjoint equations. Results in Mathematics Vol. 37 pp.13-35 (2000)
 32. Abramov, A.A., Balla, K., Ulyanova, V.I. and Yuhno L.Sz.: O nelinejnoj szamoszoprjazsennoj szpektralnoj zadacse dlja nekotorüh differencialno-algebraicheszkih uravnenij. Zhurnal Vycsiszlitel'noj matematiki i matematicseskoj fiziki Vol. 42(7) pp.996-1012 (2002) Egyidejű angol nyelvű kiadás: On a nonlinear selfadjoint spectral problem for some systems of differential algebraic equations. Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics Vol. 42(7) pp.957-973 (2002)
 33. Balla, K., März, R.: A unified approach to linear differential algebraic equations and their adjoints. Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen Vol. 21(3) pp.783-802 (2002)
 34. Balla, K., Kéri, G. and Rapcsák T.: Pollution of the underground water - a computational case study using a transport model. Journal of Hydroinformatics Vol. 4(4) pp.255-264 (2002)
 35. Balla, K. and Horvát, Z.: Approximate solutions to some second order linear recurrences. In: Proceedings of the conference on applied mathematics and scientific computing. Series: Applied Mathematics and Scientific Computing (eds.: Z. Drmac, V. Hari, L. Sopta, Z. Tutek, K. Veselic), Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London, pp.191-197 (2002)
 36. Abramov, A.A., Balla, K., Ulyanova, V.I. and L.Sz. Yuhno: O nelinejnoj szamoszoprjazsennoj szpektralnoj zadacse dlja odnogo klassa differencialno-algebraicheszkih uravnenij. Zhurnal Vycsiszlitel'noj matematiki i matematicseskoj fiziki Vol. 43(3) pp.410-421 (2003) Egyidejű angol nyelvű kiadás: On a nonlinear selfadjoint eigenvalue problem for a class of differential algebraic equations. Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics Vol. 43(3) pp.391-402 (2003)
 37. Abramov, A.A., Balla, K., Ulyanova, V.I. and Yuhno, L.Sz.: Nelinejnaja szamoszoprjazsennaja szpektralnaja zadacsa dlja differencialno-algebraicseszkih uravnenij. Differencial’nye uravneniya Vol. 39(7) pp.867-878 (2003) Angol nyelvű kiadás: Differential Equations Vol. 39(7) pp.913-925 (2003)
 38. Balla, K., Kurina, G.A. and März, R.: O samosoprjazsennyh differencial’no-algebraicseszkih uravnenijah v gil’bertovom prostranstve. In: Trudy matematicseszkogo centra imeni N. I. Lobacsevszkogo. Tom 19. Teorija funkcij, ejo prilozsenija i smezsnye voprosy. Izd. Kazanszkogo matematicseszkogo obscsesztva. Kazany. pp.26-28 (2003) (bő kivonat)
 39. Balla, K. and März, R.: Linear boundary value problems for differential algebraic equations. Mathematical Notes. Vol. 5 pp.3-17 (2004)
 40. Balla, K. and Linh, V.H.: Adjoint pairs of differential-algebraic equations and Hamiltonian systems. Applied Numerical Mathematics Vol. 53, pp. 131-148 (2005)
 41. Balla, K., Márton, S. and Rapcsák, T.: Air pollution modeling in action. In: Proceedings of the NATO ARW on Advances in Air Pollution Modeling for Environmental Security. NATO Science Series IV - Earth and Environmental Sciences Vol. 54, Springer (2005)
Preprintek (a cikként már publikáltak nélkül)
 1. Balla, K.: O priblizhenii granichnogo usloviya v differencial'noj zadache, opredelyayuschej vytyanutye szferoidal'nye funkcii. MTA SZTAKI Working Paper MN/20 p.17 (1986) (Angol összefoglaló: On the approximation of boundary condition in the differential problem defining prolate spheroidal functions)
 2. Balla, K.: On an error estimation in the numerical problem defining the prolate radial spheroidal functions of the third kind. MTA SZTAKI. Working Paper p.7 (1989)
 3. Balla, K., Benkő, J.M.: An alternative method for computing dipole strengths. Working Paper 99-1, Laboratory of Operations Research and Decision Systems. Budapest, MTA SZTAKI p.11 (1999)
 4. Balla, K., Linh, V.H.: Adjoint pairs of differential-algebraic equations and Hamiltonian systems.Working Paper 03-10, Laboratory of Operations Research and Decision Systems. Budapest, MTA SZTAKI p.24 (2003)
 5. Balla, K., Kurina, G.A. and März, R.: Index criteria for differential algebraic equations arising from linear-quadratic optimal control problems. Preprint Nr. 2003-14. Humboldt-Universität zu Berlin. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II. Institut für Mathematik p.25 (2003)
Fordítások
 • Bahvalov N. SZ.: A gépi matematika numerikus módszerei. Analízis, algebra, optimalizálás, közönséges differenciálegyenletek. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1977. (Ford.: Balla Katalin és Vicsek Tamásné)
 • Bronstejn J. N. és Szemengyajev, K. A.: Matematikai zsebkönyv mérnökök és mérnökhallgatók számára. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1987. (Ford.: Balla Katalin, Bizám György és Dőry Anna)
Szerkesztések
 • MTA SZTAKI Közlemények 1982/26 különszám
 • Numerical methods and Computational Mechanics. Special Issue. Int. Journal Computers and Mathematics with Applications Vol. 42(8/9) (2001) (szerk. Szabó B., Balla K., Galántai A. és Szeidl Gy.)
 • Numerical methods and Computational Mechanics. Special Issue. Int. Journal Computers and Mathematics with Applications Vol. 4(1) (2003) (szerk. Szabó B., Balla K., Galántai A. és Szeidl Gy.)
 


Cím · Bemutatás · Munkatársak · Tevékenység · Linkek · English

webmaster: Márton Sándor