A budapesti 4-es metró II. szakasz
alternatíváinak összehasonlító vizsgálata (2006)

Megbízó:   MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft.

Kezdés:     2006. szeptember 6.
Befejezés: 2007.

Megvalósított termékek:

  • felsorolás a projekt befejezésekor (tanulmány és digitális térképek)

Leírás:

A környezeti hatásvizsgálat részeként készülő összehasonlító vizsgálat célja a különböző mérési, vizsgálati és modellezési eredmények és információk alapján

  • a 4-es metró II. szakasz metróvonal építési változatainak összehasonlító vizsgálata és értékelése, valamint
  • üzemelő metróval, illetve a metró megvalósítása nélkül a jövőben várható közlekedési és környezeti állapot összehasonlítása és értékelése

döntéstámogató módszertannal, egységes szempontok alapján, egységes szerkezetben, hogy megfelelő információkat szolgáltasson a döntéshozók számára a megvalósításra kerülő változat kiválasztásához.

Ennek megfelelően a szakanyagok alapján két többszempontú csoportos döntési feladat felépítését és megoldását végezzük el:

  • a metróépítési változatok összehasonlítását, és
  • 2018-ban a működő metróval, illetve metró nélkül várható állapotok összehasonlítását.

A társadalmi és környezeti szempontok szerinti értékelések alapvető fontosságúak az eljárás során, ezért ezek a környezeti hatásvizsgálatban található konkrét vizsgálatokból nyert adatokra épülnek. A különböző változatokhoz és értékelési szempontokhoz kapcsolódó térbeli (térképes) információkkal térinformatikai rendszerben digitális térkép alapú fedvényeket készítünk, amiken keresztül a különböző szakági információk egységes rendszeren belül tematikusan megjelenítethetők, és amiket a tanulmány mellékleteként nyomtatottan csatolunk.

A döntési modellek felépítése és megoldása az MTA SZTAKI Operációkutás és Döntési Rendszerek Laboratórium és Osztály által kifejlesztett WINGDSS módszertannal és szoftverrel készül.

vissza


Cím · Bemutatás · Munkatársak · Tevékenység · Linkek · English

webmaster: Márton Sándor